DOJA

DOJA

THE DOJA MUMBAI GRAPES


ドジャ ムンバイ ブドゥ


45 ML Doja Gin
6 Pcs Muddled Grapes
15 ML Floralis Moscatel Oro Vino
  10 ML Lemon Juice
30 ML Grapefruit Juice
Mint Leaves & Grape for Garnish


OUR STORY       BOTANICALS     OUR SERVES     PRESS     TOUR     BUY